Program Konferencji

Otyłość cywilizacyjna
co ważne,
co istotne dla chorych?