Projekty

 

 

Publikacje

Badania

Warsztaty

Narzędzia

Konferencje

Współpraca

8th RWE, Market Access, P&R European Congress 1st – 2nd March 2022 'RWE as part of HTA analyses'
World Evidence, Pricing and Access Congress Amsterdam. 22-24th March 2022 round table discussion 'What role does the quality of life have in payer decision-making?'
Patient Centricity and Collaboration Congress Barcelona, 30th May 2022 'How can patients contribute to improve access to therapies?'

 

 

– 

 

 

 

– World Evidence, Pricing and Access Congress Amsterdam

 

 

 

21-23rd March 2023 round table discussion 'Patient reported data as part of the market access decision process’

World Evidence, Pricing and Access Congress Amsterdam21-23rd March 2023 round table discussion 'Patient reported data as part of the market access decision process'
19th Euro Fed Lipid Conference , 17-19 September 2023, Poznań , ' Vignette as a New Tool for Assessing the Impact of Obesity on Functioning in Society'

Badania

– Badanie pilotażowe narzędzia do oceny wpływu otyłości na codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie
– Badanie pilotażowe narzędzia do oceny stresu akulturacyjnego dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy

Warsztaty

Labolatorium umiejętności

Misją Fundacji jest praca związana z poprawą jakości życia każdej grupy, dlatego też, we współczesnym szybko zmieniającym się świecie, istotne jest poszerzanie repertuaru własnych kompetencji miękkich.
Celem projektu jest wyposażenie uczestników warsztatów w kompetencje, zdolności i umiejętności pozwalające na:
  • wykonywanie zadań;
  • rozwiązywanie problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub dziedziny zawodowej;
  • komfortowe funkcjonowanie w społeczeństwie, grupie współpracowników, przyjaciół;
  • zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości;
  • odpowiedzialność za siebie i innych oraz na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji.

TSIDAV (winieta do badania wpływu objawów trombocytopenii na codzienne funkcjonowanie)

HLIV (winieta do badania wpływu utraty włosów na jakość życia)

Konferencje

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

OTYŁOŚĆ CYWILIZACYJNA

Patronat Konferencji

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

OTYŁOŚĆ CYWILIZACYJNA
co ważne, co istotne dla chorych?

Patronat Konferencji

Ogólnopolska Konferncja Międzykulturowa

ADAPTCJA IMIGRANTÓW