O nas

Misja i Wizja

Naszą wizją jest poprawa jakości życia w społeczeństwie oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, dostępu do wiedzy medycznej i informacji dotyczących określonych schorzeń wpływających na jakość życia.

Misja Fundacji to wpływ na jakość życia poprzez:

  • Badania, edukację i promocję działań w kierunku poprawy jakości życia.
  • Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania w obszarze podnoszenia jakości życia.
  • Promowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej i edukacyjnej oraz wiedzy dotyczącej jakości życia i jej komponentów.
  • Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji w zakresie jakości życia.
  • Przekazywanie wiedzy na temat postaw pro-zdrowotnych wpływających na jakość życia oraz o czynnikach warunkujących zdrowie.

Zarząd Fundacji

Dr. hab. n. farm. Mariola Drozd

Prezes Fundacji

Profesor i wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce naukowo-dydaktycznej. Farmaceuta praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień farmacji społecznej, a przede wszystkim opieki farmaceutycznej, prawa farmaceutycznego oraz ekonomiki ochrony zdrowia. Autor licznych prac naukowych, doniesień zjazdowych oraz promotor prac magisterskich. Recenzent w wielu czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Dr n. med. Monika Szkultecka-Dębek

Wiceprezes Fundacji

Wykształcenie medyczne oraz absolwentka studiów podyplomowych z ekonomii zdrowia. Wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w zakresie badań klinicznych, ekonomii zdrowia, HTA, RWE, QoL. Wykładowca, organizator projektów oraz szkoleń międzynarodowych. Zastępca redaktora naczelnego pisma JHPOR. Autor publikacji naukowych, recenzent w czasopismach naukowych. Jako członek sekcji Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego współorganizator spotkań edukacyjnych o tematyce jakości życia, współautor m.in. słownika jakości życia oraz leksykonu jakości życia. Współtwórca winiet m.in. TSIDAV.

Dr n. społ. Marta Bem

Wiceprezes Fundacji

Psycholog oraz tłumacz literatury, członkini TEA (Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej), SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Autorka i współautorka artykułów naukowych oraz leksykonu jakości życia, trenerka i szkoleniowiec m. in. kompetencji międzykulturowych oraz zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Alicja Drozd

Sekretarz Fundacji

Student kierunku Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wieloletni wolontariusz udzielający się m. in. w schroniskach zwierzęcych, projektach edukacyjnych, jak również w Stowarzyszeniu Erasmus Student Network, gdzie w ciągu kilku lat objęła funkcję różnych koordynetorów: IT, Copywriter czy OW. Z pasji zajmuje się grafiką komputerową i programowaniem stron internetowych, również tej.