Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Międzykulturowa

ADAPTACJA IMIGRANTÓW

Współorganizatorzy Konferencji

Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele
pomyślności i sukcesów

Życzy Zarząd Fundacji

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

OTYŁOŚĆ CYWILIZACYJNA
co ważne, co istotne dla chorych?

Prosimy o podanie imienia oraz nazwiska przy wchodzeniu na Konferencję na aplikacji ZOOM, ze względu na rejestrację, która obowiązywała.

Współorganizatorzy Konferencji

Labolatorium umiejętności

Misją Fundacji jest praca związana z poprawą jakości życia każdej grupy, dlatego też, we współczesnym szybko zmieniającym się świecie, istotne jest poszerzanie repertuaru własnych kompetencji miękkich.
 
Celem projektu jest wyposażenie uczestników warsztatów w kompetencje, zdolności i umiejętności pozwalające na:
  • wykonywanie zadań;
  • rozwiązywanie problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub dziedziny zawodowej;
  • komfortowe funkcjonowanie w społeczeństwie, grupie współpracowników, przyjaciół;
  • zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości;
  • odpowiedzialność za siebie i innych oraz na autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji.

Wesołych Świąt

Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt!
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie radość, miłość i same pozytywne emocje. W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i samych szczęśliwych dni.

Życzy Zarząd Fundacji

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

OTYŁOŚĆ CYWILIZACYJNA

Prosimy o podanie imienia oraz nazwiska przy wchodzeniu na Konferencję na aplikacji ZOOM, ze względu na rejestrację, która obowiązywała.

Patronat Konferencji